سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 31


راهنما
دعوت دوستان

سوال 31 | ۰۶ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب ریشه های حقیقی معادله ی برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

معادله ی یک معادله ی درجه چهارم ولی شبیه معادله ی درجه دوم است. ممکن است عجله کنید و بگویید حاصل ضرب ریشه ها برابر است با این جواب اشتباه است. برای آن که دلیلش را بفهمید بیایید معادله را حل کنیم. اگر فرض کنیم به معادله ی می رسیم که جواب هایش برابرند با:

 
 
حالا اگر را برابر مقادیر قرار دهیم داریم:

 
پس حاصل ضرب ریشه های حقیقی معادله برابر است با.

برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 1 با 0:0:37
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 2 با 0:0:39
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:40
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:43
6 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر 5 با 0:0:58
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
سارا بداغی  سارا بداغی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

خیلی دیر ثبت میکنه برای من

ارسال دیدگاه