سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 31 | ۰۶ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل ضرب ریشه های حقیقی معادله ی برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

معادله ی یک معادله ی درجه چهارم ولی شبیه معادله ی درجه دوم است. ممکن است عجله کنید و بگویید حاصل ضرب ریشه ها برابر است با این جواب اشتباه است. برای آن که دلیلش را بفهمید بیایید معادله را حل کنیم. اگر فرض کنیم به معادله ی می رسیم که جواب هایش برابرند با:

 
 
حالا اگر را برابر مقادیر قرار دهیم داریم:

 
پس حاصل ضرب ریشه های حقیقی معادله برابر است با.

برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر اول (با 0:0:37)
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر دوم (با 0:0:39)
5 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:43)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر پنجم (با 0:0:58)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
سارا بداغی  سارا بداغی
11 ماه پیش
0 0

خیلی دیر ثبت میکنه برای من

ارسال دیدگاه