سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 171 | ۲۵ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دو تابع و برابر باشند، حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

10

با توجه به شرایط برابری دو تابع، باید مولفه های آن ها برابر باشد:
چون در زوج مرتب، مولفه اول عددی مثبت است، پس باید با زوج مرتب برابر باشد. در نتیجه:
 
از برابری زوج مرتب های و نتیجه می گیریم که و هستند.
مقدار برابر است.

برنده مسابقهدانیال یمینی

دانیال یمینی

نفر اول (با 0:0:14)
5 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر دوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر سوم (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر پنجم (با 0:0:53)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه