سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 172


راهنما
دعوت دوستان

سوال 172 | ۲۶ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر توابع و با یکدیگر برابر باشند، کدام است؟
 

پاسخ

  

9

وقتی دو تابع برابرند، مقادیر آنها در همه نقاط دامنه هایشان با هم برابر خواهد شد. پس:
 
 
باید باشد تا طبق اتحاد مزدوج تساوی برقرار شود. با جای گذاری در رابطه (۱) مقدار به دست می آید.                                                                                          

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:15
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 2 با 0:0:41
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:48
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:48
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 6 با 0:0:52
16 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه