سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 875


راهنما
دعوت دوستان

سوال 875 | ۲۹ خرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
گسترده
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:1:11

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر X گسترده کدام یک از مکعب ها است؟


پاسخ

  

3

تصویر X گسترده مکعب سوم می باشد.

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 1 با 0:2:53
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه