سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 876


راهنما
دعوت دوستان

سوال 876 | ۳۰ خرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:59

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

11

حل:

 

ارسال دیدگاه