سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 877


راهنما
دعوت دوستان

سوال 877 | ۳۱ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر   باشندو  باشد، حاصل n+m کدام است؟ (m و n اعداد صحیح نامنفی هستند.)  

پاسخ

  

2

 واضح است که  و هم‌چنین برای m مخالف صفر،  می‌باشد پس:
 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:30
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:1:20
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه