سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 878


راهنما
دعوت دوستان

سوال 878 | ۰۱ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

1

حل: اعداد داخل دایره ی بالای سمت راست، حاصل ضرب اعداد دو دایره ی پایینی هستند:

اعداد داخل دایره های سمت چپ و وسط بالایی به ترتیب، مجموع و اختلاف اعداد دو دایره ی پایینی هستند.

ارسال دیدگاه