سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 879


راهنما
دعوت دوستان

سوال 879 | ۰۲ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ی دارای چند عضو است؟                            
 

پاسخ

  

6

 با توجه به تعریف اعداد طبیعی،  اعداد 1و2و3و4و5و6 در این محدوده قرار می گیرند.

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:34
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه