سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 881


راهنما
دعوت دوستان

سوال 881 | ۰۴ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت روبه رو کدام است؟      

پاسخ

  

12برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:32
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:53
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه