سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 882


راهنما
دعوت دوستان

سوال 882 | ۰۵ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:1:7

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟

پاسخ

  

7

          

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:54
30 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه