سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 893


راهنما
دعوت دوستان

سوال 893 | ۱۶ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

1

حل: مجموع اعداد داخل دو دایره ی سمت چپ از مجموع اعداد داخل دو دایره ی سمت راست (در هر قسمت) کم شده اند و در دایره ی وسط قرار گرفته اند:

 

ارسال دیدگاه