سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 894


راهنما
دعوت دوستان

سوال 894 | ۱۷ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
هندسه و استدلال
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


دو زاویه مکمل یکدیگرند و یکی از آن‌ها از سه برابر دیگری بیش‌تر است. متمم زاویه‌ ی کوچک‌تر چند درجه است؟ 
 

پاسخ

  

55

 

متمم

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:37
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه