سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 895


راهنما
دعوت دوستان

سوال 895 | ۱۸ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
سطح و حجم
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک مکعب، اگر تعداد رأس‌ها، یال‌ها و قطرها را با هم جمع کنیم حاصل، برابر است با:
 

پاسخ

  

24

نام دیگر مکعب، شش‌وجهی منظم می‌باشد و هر شش‌وجهی منتظم دارای 8 رأس، 12 یال (ضلع) و 4 قطرمی‌باشد.                                                                         

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:40
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه