سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 896


راهنما
دعوت دوستان

سوال 896 | ۱۹ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:1:19

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

1

حل: در هر ردیف، اختلاف عدد بزرگ تر از مجموع دو عدد دیگر، 10 است:

 

ارسال دیدگاه