سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 906


راهنما
دعوت دوستان

سوال 906 | ۲۹ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی را 5 برابر کرده و 4 واحد از آن کم می‌کنیم. حاصل 36 می‌شود. عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

8

عدد مجهول را x نامگذاری می‌کنیم.
5 برابر x منهای 4 واحد برابر 36 شده است:
 

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 1 با 0:0:21
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:21
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
39 بار نفر اول
209 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 5 با 0:0:23
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 6 با 0:0:24
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:53
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام چرا من نیستم منم ۸ زدم😶🤔

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام. لطفا به جای دیدگاه، اعتراض به سوال بفرست

ارسال دیدگاه