سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 907


راهنما
دعوت دوستان

سوال 907 | ۳۰ تیر ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
ساعت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


محل قرار گرفتن عقربه های ساعت در شکلی که با علامت سؤال مشخص شده کدام است؟

 

پاسخ

  

4

حل: اگر از بالا و سمت چپ شروع و حرکت کنیم، به اختلاف عددی که عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار نشان می دهند، هر بار یکی افزوده می شود.

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 1 با 0:0:27
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه