سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 908


راهنما
دعوت دوستان

سوال 908 | ۳۱ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


وحید، سعید، مجید و حمید درباره‌ی یک عدد مشخص صحبت می‌کردند. وحید: «این عدد 9 است.» سعید: «این عدد یکی از اعداد 2، 3، 5 یا 7 است.» مجید: «این عدد زوج است.» حمید: «این عدد 15 است.» اگر از بین وحید و سعید فقط یک نفر راست گفته باشد و از بین مجید و حمید نیز فقط یک نفر راست گفته باشد،‌این عدد کدام است؟                                                                        

پاسخ

  

2

از راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب استفاده می‌کنیم:
اگر وحید راست گفته باشد، مجید و حمید هر دو دروغ گفته‌اند که این با صورت مسئله تناقض دارد. پس سعید راست گفته است و گفته‌ای او با گفته‌ی مجید مطابقت دارد نه حمید. بنابراین عدد موردنظر 2 می‌باشد.

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:0:55
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:56
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:1:0
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه