سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 909


راهنما
دعوت دوستان

سوال 909 | ۰۱ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:32

میانگین زمان پاسخ دهی


 عددی طبیعی است، حاصل عبارت زیر همواره کدام است؟                                                 
 

پاسخ

  

2

                                                                        

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:21
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:0:32
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 5 با 0:0:59
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه