سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 910


راهنما
دعوت دوستان

سوال 910 | ۰۲ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:57

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع دو عبارت   و    چند است؟                        

 

پاسخ

  

50

با کمی دقت متوجه می‌شویم اعداد فرد، منفی و اعداد زوج، مثبت هستند. پس می‌توانیم این اعداد را پُشت سرِ هم ردیف کنیم.

حاصل هر جفت می‌شود: 1+ . با توجه به این که  ، 50 عضو و  هم 50 عضو دارد، پس 50 جفت دوتایی داریم. بنابراین:


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:56
1 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه