سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 911


راهنما
دعوت دوستان

سوال 911 | ۰۳ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک کلاس، دانش‌آموزان والیبال و  دانش آموزان فوتبال و بقیه شطرنج بازی می‌کنند. چه کسری از دانش آموزان شطرنج بازی می‌کنند؟
 

پاسخ

  

4/21

برای حل این سؤال باید یک مستطیل بکشیم. طول این مستطیل را 7 قسمت کرده و یک قسمت از 7 قسمت را به والیبال اختصاص می‌دهیم.
حالا باید عرض مستطیل را سه قسمت کرده و دو قسمت از آن را به فوتبال اختصاص دهیم. ولی مشاهده می‌شود که دو خانه‌ی کوچک، قبلاً به والیبال اختصاص پیدا کرده، بنابراین دو خانه‌ی کوچک از ردیف بالا را برای فوتبال رنگ آمیزی می‌کنیم.
بنابراین 4 خانه از 21 خانه‌ی مستطیل، مربوط به شطرنج بازان است، یعنی:

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:27
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:37
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:1:0
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه