سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 912


راهنما
دعوت دوستان

سوال 912 | ۰۴ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


 در یک مثلث متساوی‌الساقین، اندازه‌ی دو ساق  و می‌باشد. مقدار x کدام است؟   
 

پاسخ

  

8


 

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:21
17 بار نفر اول
132 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 4 با 0:0:43
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 5 با 0:0:49
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:0:53
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه