سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 913


راهنما
دعوت دوستان

سوال 913 | ۰۵ مرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

6

حل: مجموع اعداد هر ردیف 15 است:
 
 

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 1 با 0:0:21
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه