سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 914


راهنما
دعوت دوستان

سوال 914 | ۰۶ مرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

9

حل: به مجموع اعداد داخل مربع ها (در خلاف جهت عقربه های ساعت) یکی یکی اضافه شده است:

 

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 1 با 0:0:21
17 بار نفر اول
132 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:0:34
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه