سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 915


راهنما
دعوت دوستان

سوال 915 | ۰۷ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:14

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع عضوهای مجموعه‌ ی چقدر است؟                   

پاسخ

  

610

با توجه به مجموعه‌ی A داریم:              تعداد عضوهای مجموعه‌یA            
 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه