سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 916


راهنما
دعوت دوستان

سوال 916 | ۰۸ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

2

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


برای هر سه تایی از اعداد مثل  ، سه تایی دیگری از اعداد به صورت  می سازیم. این را یک «عمل» می نامیم. 2004 عمل از این نوع را با شروع از  انجام می دهیم و به سه تایی  می رسیم. حاصل  کدام است؟    
 

پاسخ

  

-2

مقدار سه تایی ها را تا چند مرحله انجام می دهیم:
                                             
اگر زوج مرتبه این عمل را انجام دهیم، اعداد سیر نزولی دارند (3 عدد متوالی داخل پرانتز را می گویم!)
                                                                                                                             
پس تفاضل x و y برابر 2 است.                                                                                                                    

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 1 با 0:0:57
14 بار نفر اول
190 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه