سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 918


راهنما
دعوت دوستان

سوال 918 | ۱۰ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:1:4

میانگین زمان پاسخ دهی


عدد  را به صورت اعشاری می نویسیم. دو هزار و سیصد و سیزدهمین رقم بعد از ممیز کدام است؟
 

پاسخ

  

8

                                                                                         
دوره گردش 6 تایی است:                                                                                      

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:1:38
9 بار نفر اول
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه