سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 919


راهنما
دعوت دوستان

سوال 919 | ۱۱ مرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

1

حل: در هیچ یک از گزینه های دیگر وضعیت وجوه نمایش داده شده، با شکل سمت چپ یکسان نیست. تنها در گزینه ی (1)، وجوه می تواند قابل قبول باشد که در حقیقت علاوه بر وجه بالایی، وجوه پشت و سمت چپ شکل سمت چپ را نمایش داده است.

ارسال دیدگاه