سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 920


راهنما
دعوت دوستان

سوال 920 | ۱۲ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


دوازده برابر حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

91/15


 
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:45
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه