سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 921


راهنما
دعوت دوستان

سوال 921 | ۱۳ مرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دوران
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام یک از گزینه ها، دوران یافته ی شکل زیر است؟

 

پاسخ

  

3

گزینه (3)
حل: به جز گزینه ی (3) سایر گزینه ها قابل قبول نیست. وجه بالایی گزینه ی (3)، وجه سمت چپ شکل سمت چپ را نمایش می دهد.

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:44
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 4 با 0:0:55
1 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه