سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 32


راهنما
دعوت دوستان

سوال 32 | ۰۷ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

49

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار تابع  به صورت روبه رو باشد، دامنه ی تابع  شامل چند عدد صحیح است؟

 

پاسخ

  

3

باید داشته باشیم:    
با توجه به نمودار، تابع  جز در نقطه ی  همواره بزرگ تر از  است، پس داریم:
شامل سه عدد صحیح  است.                                                   
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:16
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 3 با 0:0:44
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
صبا صباغ  صبا صباغ
پاسخ
1 سال پیش
5 0

سوال دشوار نبود.خیلی راحت بود.

ارسال دیدگاه