سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 178


راهنما
دعوت دوستان

سوال 178 | ۰۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

55

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

49

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


جواب مشترک معادلات  کدام است؟
 

پاسخ

  

1

فرض می‌کنیم r ریشۀ مشترک در معادله باشد:اگر  باشد هر دو معادله به شکل  می‌شوند، در این معادله  است و ریشه ندارد، پس  ریشۀ مشترک دو معادله است.

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 1 با 0:0:26
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:40
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 3 با 0:0:43
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 6 با 0:0:48
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه