سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 179 | ۰۲ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


معادلۀ  چند جواب دارد؟                 
 

پاسخ

  

0


پس فقط  به دست می‌آید، اما مخرج به ازای  برابر با 0 می‌شود. پس این جواب هم قابل قبول نیست.

برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر اول (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر دوم (با 0:0:43)
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر چهارم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه