سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 180 | ۰۳ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


معادلۀ  چند جواب دارد؟
 

پاسخ

  

3
پس جواب‌ها 0، 1 و 1- هستند و تعدادشان 3 تا است.

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر اول (با 0:0:13)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:19)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر سوم (با 0:0:22)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر پنجم (با 0:0:54)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه