سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 181


راهنما
دعوت دوستان

سوال 181 | ۰۴ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در پرتاب یک تاس، اگر کمتر از 4 بیاید، 2 سکه و اگر بیشتر از 4 بیاید، سه سکه پرتاب می کنیم و در صورتی که 4 بیاید، حرکتی انجام نمی دهیم. فضای نمونه ای این آزمایش چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

29

حالت های زیر را بررسی می کنیم:
 حالت) {(ر,ر),(پ,ر),(ر,پ),(پ,پ)} (3 حالت) حالت کمتر از 4
 حالت مساوی 4
 حالت 2 حالت حالت بیشتر از 4
از مجموع حالت ها، 29 حالت به دست می آید که همان جواب تست است.

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 1 با 0:0:48
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه