سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 903


راهنما
دعوت دوستان

سوال 903 | ۲۶ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر فاصله نقطه  از خط برابر 2 باشد، m کدام است؟

پاسخ

  

4

فاصله نقطه  را از خط پیدا می کنیم و آن را برابر 2 می گذاریم:
 
 

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 2 با 0:0:46
7 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 5 با 0:0:54
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه