سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 905


راهنما
دعوت دوستان

سوال 905 | ۲۸ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی دو برابر عدد دیگر و مربع آن برابر مکعب عدد دیگر است. میانگین دو عدد چقدر است؟ 
 

پاسخ

  

6

دو عدد را  فرض می کنیم:
 
برای y داریم:
 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:41
16 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 2 با 0:0:52
5 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه