سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 907


راهنما
دعوت دوستان

سوال 907 | ۳۰ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس را با هم می‌ریزیم. با کدام احتمال جمع دو عدد رو شده، مضرب 3 است و عدد هیچ تاسی مضرب 3 نیست؟  
 
 

پاسخ

  

2/9

  

برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 1 با 0:0:41
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 3 با 0:0:49
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 5 با 0:0:51
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 6 با 0:0:52
3 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 7 با 0:0:56
4 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه