سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 917


راهنما
دعوت دوستان

سوال 917 | ۰۹ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، و مثبت و مجموعه جواب نامعادله ی برابر باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

13

بیایید از مجموعه جواب شروع کنیم. اگر مجموع جواب را روی محور مشخص کنیم:

می بینیم که مجموعه جواب شامل دو بازه هر کدام به طول است که فاصله ی نقاط متعلق به آن ها از نقطه ی عددی بین و است. اگر این خاصیت را به زبان ریاضی بنویسیم می شود، پس در نامعادله ی داریم و در نتیجه.

 

برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 1 با 0:0:42
2 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:45
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 5 با 0:0:48
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 6 با 0:0:49
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 7 با 0:0:52
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه