سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 919


راهنما
دعوت دوستان

سوال 919 | ۱۱ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

یک جای‌گذاری ساده است:


 

برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 1 با 0:0:44
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 2 با 0:0:57
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه