سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 921


راهنما
دعوت دوستان

سوال 921 | ۱۳ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع ریشه‌های حقیقی معادلۀ ، کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

فرض می‌کنیم  باشد:


برای مقادیر x داریم:پس مجموع ریشه‌ها می‌شود:                                                       

برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 1 با 0:0:45
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:47
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 5 با 0:0:56
3 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه