سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 33 | ۰۸ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگوهای خطی
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


در الگویی به صورت  جمله پنجم کدام است؟
 

پاسخ

  

38


 

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر اول (با 0:0:33)
5 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر دوم (با 0:0:34)
4 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
صبا صباغ  صبا صباغ
10 ماه پیش
0 0

مرسی.عالی بود

ارسال دیدگاه