سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 183


راهنما
دعوت دوستان

سوال 183 | ۰۶ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک کلاس 30 نفری، 5 نفر نقاش هستند. متوالیاً دو نفر از دانش آموزان را به تصادف انتخاب می کنیم. اگر اولی نقاش باشد، احتمال آن که دومی نقاش باشد، چقدر است؟
 

پاسخ

  

4/29

  


برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:25
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:45
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه