سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 189


راهنما
دعوت دوستان

سوال 189 | ۱۲ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنیم به ازای هر ،   ، در این صورت   کدام است؟
 

پاسخ

  

-7

چون تساوی قرار است به ازای هر مقدار x برقرار باشد. پس یک اتحاد است برای پیدا کردن مقدار  کافی است در تساوی به جای x عددی بگذاریم که  به دست آید یعنی به جای x بگذاریم :

آیا می‌توانید به جز عددگذاری راه دیگری برای حل این سؤال پیشنهاد کنید؟

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:46
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 5 با 0:0:48
11 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 6 با 0:0:51
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
فرانک سلاحی  فرانک سلاحی
پاسخ
1 سال پیش
15 0

راه حل دوم :می توان از اعداد صحیح و ضریب x^2 استفاده کنیم بدین صورت که 11+4b-2aمساوی 1 است و در نهایت مقدار 2a-4bبرابر 10-میگردد برای ضریب x^2نیز b+6مساوی 2است واز اینجا bبرابر با 4-بدست می آید که اگر در رابطه بالا آن را جایگزین کنیم مقدار aهم 3-بدست می آید و جمع این دو پارامتر در نهایت 7-می شود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، درود بر شما.

ارسال دیدگاه