سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 35 | ۱۰ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به نمودار تابع مقدار a  کدام است؟

پاسخ

  

-1

 از آن جایی که یکی از صفرهای تابع است و در هر تابع درجه دومی طول رأس، میانگین ریشه هاست و در این نمودار طول رأساست می توان نوشت:
                        
ضابطة تابع به صورت  درمی آید.
برای به دست آوردن مقدار a کافی است نقطه  را به تابع f بدهیم:
 

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر اول (با 0:0:32)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر دوم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر چهارم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
سارا بداغی  سارا بداغی
پاسخ
1 سال پیش
8 0

خیلی زود زمان شرکت تموم میشه :(

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، آره یه جورایی حق باشماست ولی به خاطر اینکه مانع تقلب بشیم فقط 5 دقیقه زمان شرکت رو در نظر گرفتیم، شما هم بهتره 10 دقیقه به 9 ساعت کوک کنی تا یادت نره و به موقع آماده باشی.

ارسال دیدگاه