سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 35


راهنما
دعوت دوستان

سوال 35 | ۱۰ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به نمودار تابع مقدار a  کدام است؟

پاسخ

  

-1

 از آن جایی که یکی از صفرهای تابع است و در هر تابع درجه دومی طول رأس، میانگین ریشه هاست و در این نمودار طول رأساست می توان نوشت:
                        
ضابطة تابع به صورت  درمی آید.
برای به دست آوردن مقدار a کافی است نقطه  را به تابع f بدهیم:
 

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 1 با 0:0:32
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 2 با 0:0:39
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:42
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:44
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 5 با 0:0:51
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
سارا بداغی  سارا بداغی
پاسخ
1 سال پیش
10 0

خیلی زود زمان شرکت تموم میشه :(

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، آره یه جورایی حق باشماست ولی به خاطر اینکه مانع تقلب بشیم فقط 5 دقیقه زمان شرکت رو در نظر گرفتیم، شما هم بهتره 10 دقیقه به 9 ساعت کوک کنی تا یادت نره و به موقع آماده باشی.

ارسال دیدگاه