سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 198 | ۲۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

1

اگر به جای 2 در صورت کسر داده شده، را قرار دهیم نتیجه می شود

 

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر دوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر سوم (با 0:0:48)
7 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر چهارم (با 0:0:53)
5 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه