سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 198


راهنما
دعوت دوستان

سوال 198 | ۲۱ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

1

اگر به جای 2 در صورت کسر داده شده، را قرار دهیم نتیجه می شود

 

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:48
9 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 4 با 0:0:53
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه