سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 199


راهنما
دعوت دوستان

سوال 199 | ۲۲ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-4

می توان نوشت:

 

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:44
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 5 با 0:0:49
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:52
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 7 با 0:0:52
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه