سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 199 | ۲۲ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-4

می توان نوشت:

 

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر دوم (با 0:0:45)
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر سوم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر چهارم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه