سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 200


راهنما
دعوت دوستان

سوال 200 | ۲۳ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

2/5

با استفاده از تعریف مشتق در نقطه مقدار را به دست می آوریم:

 

برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:46
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:55
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه