سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 201


راهنما
دعوت دوستان

سوال 201 | ۲۴ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

ابتدا توجه کنید که. پس

 
 
 
 
 
 
 
(توجه کنید که با استفاده از نمودار تابع مشخص است که تابع در پیوسته است و)

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:27
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه