سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 201 | ۲۴ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

ابتدا توجه کنید که. پس

 
 
 
 
 
 
 
(توجه کنید که با استفاده از نمودار تابع مشخص است که تابع در پیوسته است و)

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:27)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر دوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه