سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 214


راهنما
دعوت دوستان

سوال 214 | ۰۶ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نقطه روی نمودار تابع باشد، آن گاه کدام است؟
 

پاسخ

  

-5

در تابع به جای مقدار را جای گذاری می کنیم:
 

یادآوری: قوانین رابطه بین توان ها:
اگر و دو عدد حقیقی مثبت و و دو عدد حقیقی باشند، آن گاه داریم:
  (1
 (2
 (3
 (4
 (5
 (6
 (7

برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 2 با 0:0:41
7 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:42
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 5 با 0:0:57
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه