سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 219 | ۱۲ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


زهرا تعدادی عروسک دارد که میانگین قد آن ها 17 سانتی متر است. اگر او عروسک بلندتر را که 23 سانتی متر قد دارد کنار بگذارد، میانگین قد عروسک هایش 16 سانتی متر می شود. تعداد عروسک های زهرا چندتاست؟
 

پاسخ

  

7

  تعداد عروسک ها را n فرض می کنیم، مجموع قد آن ها  می شود، بنابراین:
                                                                          

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر اول (با 0:0:42)
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر دوم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه