سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 219


راهنما
دعوت دوستان

سوال 219 | ۱۲ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


زهرا تعدادی عروسک دارد که میانگین قد آن ها 17 سانتی متر است. اگر او عروسک بلندتر را که 23 سانتی متر قد دارد کنار بگذارد، میانگین قد عروسک هایش 16 سانتی متر می شود. تعداد عروسک های زهرا چندتاست؟
 

پاسخ

  

7

  تعداد عروسک ها را n فرض می کنیم، مجموع قد آن ها  می شود، بنابراین:
                                                                          

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:42
3 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 2 با 0:0:51
3 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه